PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

PC-SIG Diskette Library (Disk #1964)

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

Information about “PC CRYPTOGRAM”

NB BYDNSKMYFX AE E BIFTTLJMAJM NZPPTL MFXL! Oh, excuse me -- you caught
me talking cryptalk. Baffling riddles of letters await the most ardent
of cryptogram fans. Cryptograms are the aristocrats of word puzzles.
PC CRYPTOGRAMS gives you 50 of them in a program that takes all the
disagreeable labor out of solving. Type a guess anywhere the letter
appears in the puzzle, and PC CRYPTOGRAMS makes the substitution
throughout. Change a letter anywhere, and the program makes the
corrections throughout.

PC CRYPTOGRAMS shows encrypted text and substitutions in the style of
newspaper puzzles. It shows letter frequencies at the top of the
puzzle. Function keys let you "SOLVE, "CLEAR," and "SAVE PARTIAL
SOLUTIONS." The puzzle texts are well chosen quotes from famous
authors.

PC CRYPTOGRAM will provide hours of challenging puzzle fun for young
adults and older. Improve word association and other skills. A must
for cryptogram lovers and a painless introduction for those who would
like to try cryptograms.

CRYPTO.TXT

 ááááááá┴∞∞áφ•áΘε≤⌠Θεπ⌠≤áß≥σá∩εσá≈ß•¼áßεΣáß∞∞á⌠Φσáµßπ⌠≤áß≥σá⌠Φσá∩⌠Φσ≥¼áááááááááá áááááááßεΣá╔áµσß≥á⌠Φß⌠á┬≥Θ⌠Θ≤ΦáΩ⌡≥Θσ≤áΦß÷σáε∩⌠á•σ⌠áß⌠⌠ßΘεσΣá⌠Φß⌠á≡Θ⌠πΦááááááááá ááááááá∩µáΘε⌠σ∞∞Θτσεπσá≈Φσεá⌠Φσ•á≈Θ∞∞áτΘ÷σá≡≥σµσ≥σεπσá⌠∩áφ•á⌠Φσ∩≥Θσ≤ááááááááááá ááááááá∩÷σ≥á╠σ≤⌠≥ßΣσº≤áµßπ⌠≤«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áááááááááááá╘Φσá┴Σ÷σε⌠⌡≥σá∩µá⌠Φσá╬∩≥≈∩∩Σá┬⌡Θ∞Σσ≥║á┴≥⌠Φ⌡≥á├∩εßεá─∩•∞σ«áááááááááá
 ááááááá┴∞∞á⌠Φσáß≥τ⌡φσε⌠≤á≈ΦΘπΦáß≥σáΓ≥∩⌡τΦ⌠á⌠∩á≥σ≡≥σ≤σε⌠á≡∩÷σ≥⌠•áß≤áε∩áááááááááá áááááááσ÷Θ∞á≤Φ∩≈áΘ⌠á⌠∩áΓσáσ÷ΘΣσε⌠∞•áßáτ≥σß⌠áσ÷Θ∞«á┘∩⌡áεσ÷σ≥áµΘεΣá≡σ∩≡∞σáááááááá ááááááá∞ßΓ∩≥Θετá⌠∩áπ∩ε÷Θεπσá•∩⌡á⌠Φß⌠á•∩⌡áφß•á∞Θ÷σá÷σ≥•áΦß≡≡Θ∞•á≈Θ⌠Φáßáááááááááá ááááááá≡∞σε⌠Θµ⌡∞áµ∩≥⌠⌡εσ«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá╙ßφ⌡σ∞á╩∩Φε≤∩εáááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσ≥σáß≥σá⌠Φσáφσεá≈Φ∩á≡≥σ⌠σεΣá⌠∩á⌡εΣσ≥≤⌠ßεΣáßáΓ∩∩δáΓ•á≤π∩⌡⌠Θετáááááááááá ááááááá⌠Φ≥∩⌡τΦá⌠ΦσáΘεΣσ°╗áß≤áΘµáßá⌠≥ß÷σ∞∞σ≥á≤Φ∩⌡∞Σáτ∩áßΓ∩⌡⌠á⌠∩áΣσ≤π≥ΘΓσáááááááá áááááááßá≡ß∞ßπσá≈ΦσεáΦσáΦßΣá≤σσεáε∩⌠ΦΘετáΓ⌡⌠á⌠Φσá≡≥Θ÷•«áááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá╩∩εß⌠Φßεá╙≈Θµ⌠áááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔á≈σε⌠á∩⌡⌠á⌠∩á├Φß≥Θετá├≥∩≤≤¼á⌠∩á≤σσá═ßΩ∩≥¡τσεσ≥ß∞á╚ß≥≥Θ≤∩εáááááááááááááá áááááááΦßετσΣ¼áΣ≥ß≈ε¼áßεΣá±⌡ß≥⌠σ≥σΣ╗á≈ΦΘπΦá≈ß≤áΣ∩εσá⌠Φσ≥σ¼áΦσá∞∩∩δΘετáááááááááá áááááááß≤áπΦσσ≥µ⌡∞áß≤áßε•áφßεáπ∩⌡∞ΣáΣ∩áΘεá⌠Φß⌠áπ∩εΣΘ⌠Θ∩ε«áááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá╙ßφ⌡σ∞á╨σ≡•≤║á─Θß≥•ááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσ≥σá≈ß≤áßεá∩∞ΣáΦσεááááááááááááááá»á╙ΦσáΦßΣáßá≈∩∩Σσεá∞στ¼áááááááááááááá ááááááá┴εΣáσ÷σ≥•áΣßφεσΣáφ∩≥εΘετááááááááááá»á╙Φσá∞ßΘΣáßε∩⌠Φσ≥áσττ╗áááááááááááááá ááááááá╙Φσá≈ß≤á⌠ΦσáΓσ≤⌠áΣßφεσΣáπΦΘπδσεáááá»á╧εá⌠Φσá≈Φ∩∞σáΣßφεσΣáµß≥φ¼áááááááááá ááááááá┴εΣáßε∩⌠Φσ≥á∞Θ⌠⌠∞σáΣ≥Θεδááááááááááá»á╫∩⌡∞Σεº⌠áΣ∩á⌡≤áßε•áΦß≥φíááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá┴ε∩ε•φ∩⌡≤ááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╟∩∞ΣáΘ≤áßá≈∩εΣσ≥µ⌡∞áπ∞σß≥σ≥á∩µá⌠Φσá⌡εΣσ≥≤⌠ßεΣΘετ╗áΘ⌠áΣΘ≤≤Θ≡ß⌠σ≤ááááááááá áááááááσ÷σ≥•áΣ∩⌡Γ⌠áßεΣá≤π≥⌡≡∞σáΘεáßεáΘε≤⌠ßε⌠¼áßππ∩φφ∩Σß⌠σ≤áΘ⌠≤σ∞µá⌠∩ááááááááááá ááááááá⌠Φσáφσßεσ≤⌠áπß≡ßπΘ⌠Θσ≤¼á≤Θ∞σεπσ≤á⌠Φσá∞∩⌡ΣáßεΣáπ∞ßφ∩≥∩⌡≤¼áßεΣáááááááááááá áááááááΓ≥Θετ≤á∩÷σ≥á⌠Φσáφ∩≤⌠á∩Γ≤⌠Θεß⌠σáßεΣáΘεµ∞σ°ΘΓ∞σ«áááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááá╩∩≤σ≡Φá┴ΣΣΘ≤∩ε║á╘Φσá╙≡σπ⌠ß⌠∩≥ááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσ≥σáΘ≤áε∩⌠ΦΘετá≤∩áΓßΣá∩≥á≤∩áτ∩∩Σá⌠Φß⌠á•∩⌡á≈Θ∞∞áε∩⌠áµΘεΣááááááááááááááá ááááááá┼ετ∞Θ≤ΦφσεáΣ∩ΘετáΘ⌠╗áΓ⌡⌠á•∩⌡á≈Θ∞∞áεσ÷σ≥áµΘεΣáßεá┼ετ∞Θ≤ΦφßεáΘεááááááááááá ááááááá⌠Φσá≈≥∩ετ«á╚σáΣ∩σ≤áσ÷σ≥•⌠ΦΘετá∩εá≡≥ΘεπΘ≡∞σ«á╚σáµΘτΦ⌠≤á•∩⌡á∩εáááááááááááá ááááááá≡ß⌠≥Θ∩⌠Θπá≡≥ΘεπΘ≡∞σ≤╗áΦσá≥∩Γ≤á•∩⌡á∩εáΓ⌡≤Θεσ≤≤á≡≥ΘεπΘ≡∞σ≤╗áΦσáááááááááááá áááááááσε≤∞ß÷σ≤á•∩⌡á∩εáΘφ≡σ≥Θß∞á≡≥ΘεπΘ≡∞σ≤«á╟σ∩≥τσá┬σ≥εß≥Σá╙Φß≈«ááááááááááááááá
 ááááááá╔⌠áΘ≤áßεáßφΘßΓ∞σáΘ∞∞⌡≤Θ∩ε¼á≈ΦΘπΦá⌠Φσá≤Φß≡σá∩µá∩⌡≥á≡∞ßεσ⌠áááááááááááááááá ááááááá≡≥∩φ≡⌠≤¼á⌠Φß⌠áσ÷σ≥•áφßεáΘ≤áß⌠á⌠Φσá⌠∩≡á∩µá⌠Φσá≈∩≥∞Σ«ááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσá÷Θ≥⌠⌡σ≤á∩µáφ∩⌠Φσ≥≤á≤Φß∞∞á∩ππß≤Θ∩εß∞∞•áΓσá÷Θ≤Θ⌠σΣá⌡≡∩εá⌠Φσááááááááááá áááááááπΦΘ∞Σ≥σε¼áß≤á≈σ∞∞áß≤á⌠Φσá≤Θε≤á∩µá⌠Φσáµß⌠Φσ≥≤«ááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╧π⌠∩Γσ≥«á╘ΦΘ≤áΘ≤á∩εσá∩µá⌠Φσá≡σπ⌡∞Θß≥∞•áΣßετσ≥∩⌡≤áφ∩ε⌠Φ≤á⌠∩áááááááááááááá ááááááá≤≡σπ⌡∞ß⌠σáΘεá≤⌠∩πδ≤áΘε«á╘Φσá∩⌠Φσ≥≤áß≥σá╩⌡∞•¼á╩ßε⌡ß≥•¼á╙σ≡⌠σφΓσ≥¼áááááááá ááááááá┴≡≥Θ∞¼á╬∩÷σφΓσ≥¼á═ß•¼á═ß≥πΦ¼á╩⌡εσ¼á─σπσφΓσ≥¼á┴⌡τ⌡≤⌠¼áßεΣáááááááááááááááá ááááááá╞σΓ≥⌡ß≥•«ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá═∩εß≥πΦ≤áß≥σáß∞≈ß•≤á≤⌡≥≥∩⌡εΣσΣá≈Θ⌠Φá≥σµΘεσΣá≤≡Θ≥Θ⌠≤¼á≤∩ááááááááááááááááá ááááááá≡σεσ⌠≥ß⌠Θετá⌠Φß⌠á⌠Φσ•áµ≥σ±⌡σε⌠∞•áΣΘ≤π∩÷σ≥áΘεá⌠ΦσΘ≥áφß≤⌠σ≥≤áτ≥σß⌠áááááááá ááááááá±⌡ß∞Θ⌠Θσ≤¼áΘε÷Θ≤ΘΓ∞σá⌠∩á÷⌡∞τß≥áσ•σ≤¼áßεΣá≈ΦΘπΦ¼áΣΘΣá⌠Φσ•áε∩⌠áááááááááááá ááááááá≡⌡Γ∞Θ≤Φá⌠Φσφá⌠∩áφßεδΘεΣ¼á≈∩⌡∞ΣáΓσá⌡ε∩Γ≤σ≥÷σΣáµ∩≥áσ÷σ≥«áááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσá≡ß∞ßπσá∩µáßáπΦΘσµáφΘεΘ≤⌠σ≥áΘ≤áßá≤σφΘεß≥•á⌠∩áΓ≥σσΣá⌡≡á∩⌠Φσ≥≤ááááááááá áááááááΘεáΦΘ≤á∩≈εá⌠≥ßΣσ║á⌠Φσá≡ßτσ≤¼á∞ßπδσ•≤¼áßεΣá≡∩≥⌠σ≥¼áΓ•áΘφΘ⌠ß⌠Θετáááááááááá ááááááá⌠ΦσΘ≥áφß≤⌠σ≥¼áΓσπ∩φσáφΘεΘ≤⌠σ≥≤á∩µá≤⌠ß⌠σáΘεá⌠ΦσΘ≥á≤σ÷σ≥ß∞áááááááááááááááá áááááááΣΘ≤⌠≥Θπ⌠≤¼áßεΣá∞σß≥εá⌠∩áσ°πσ∞áΘεá⌠Φσá⌠Φ≥σσá≡≥ΘεπΘ≡ß∞áááááááááááááááááááá áááááááΘετ≥σΣΘσε⌠≤¼á∩µáΘε≤∩∞σεπσ¼á∞•Θετ¼áßεΣáΓ≥ΘΓσ≥•«áááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┬⌡⌠áß∞⌠Φ∩⌡τΦá⌠Φσá─σ÷Θ∞áΓσá⌠Φσáµß⌠Φσ≥á∩µá∞Θσ≤¼áΦσá≤σσφ≤¼á∞Θδσáááááááááááá ááááááá∩⌠Φσ≥áτ≥σß⌠áΘε÷σε⌠∩≥≤¼á⌠∩áΦß÷σá∞∩≤⌠áφ⌡πΦá∩µáΦΘ≤á≥σ≡⌡⌠ß⌠Θ∩ε¼áΓ•áááááááááá ááááááá⌠Φσáπ∩ε⌠Θε⌡ß∞áΘφ≡≥∩÷σφσε⌠≤á⌠Φß⌠áΦß÷σáΓσσεáφßΣσá⌡≡∩εáΦΘφ«áááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσáφ∩÷σφσε⌠≤á∩µá⌠Φσáσ•σ≤áσ°≡≥σ≤≤á⌠Φσá≡σ≥≡σ⌠⌡ß∞áßεΣá⌡επ∩ε≤πΘ∩⌡≤ááááááááá áááááááπ∩⌡≥⌠σ≤•á∩µá⌠Φσá≡ß≥⌠Θσ≤«á╔⌠áΘ≤á≤ßΘΣá⌠Φß⌠áßá≥∩τ⌡σáΣ∩σ≤áε∩⌠á∞∩∩δáááááááááá ááááááá•∩⌡áΘεá⌠Φσáµßπσ¼áεσΘ⌠Φσ≥áΣ∩σ≤áßεáΦ∩εσ≤⌠áφßεá∞∩∩δáß⌠á•∩⌡áß≤áΘµáΦσáááááááá áááááááΦßΣáΦΘ≤á≥σ≡⌡⌠ß⌠Θ∩εá⌠∩áσ≤⌠ßΓ∞Θ≤Φ«á╔áΦß÷σá≤σσεá≤∩φσá≈Φ∩áΣΘΣáε∩⌠ááááááááááá áááááááδε∩≈á≈Φσεá⌠∩á⌠⌡≥εáß≤ΘΣσá⌠ΦσΘ≥áσ•σ≤áΘεáφσσ⌠Θετá•∩⌡≥≤«áááááááááááááááááááá
 ááááááá╫Φ•á∞σ÷σ∞áΣ∩≈ε≈ß≥Σá⌠∩á∩⌡≥áΣ⌡∞∞σ≤⌠á≡σ≥πσ≡⌠Θ∩εáß∞≈ß•≤¼áßεΣá≡≥ßΘ≤σááááááááá ááááááá⌠Φß⌠áß≤áπ∩φφ∩εá≤σε≤σ┐á╘Φσáπ∩φφ∩εσ≤⌠á≤σε≤σáΘ≤á⌠Φσá≤σε≤σá∩µáφσεááááááááááá áááááááß≤∞σσ≡¼á≈ΦΘπΦá⌠Φσ•áσ°≡≥σ≤≤áΓ•á≤ε∩≥Θετ«áááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┴ε•á⌠≥⌡⌠ΦáΘ≤áΓσ⌠⌠σ≥á⌠Φßεáφßδσ¡Γσ∞Θσ÷σ«á╘∩φá╚•Σσ¼á⌠Φσá⌠Θεδσ≥¼áááááááááááá ááááááá≤⌠ßεΣΘετá∩εá⌠Φσáτß∞∞∩≈≤¼á≈ß≤áß≤δσΣáΘµáΦσáΦßΣáßε•⌠ΦΘετá⌠∩á≤ß•«ááááááááááá áááááááó╘σ∞∞á⌠Φσá⌠ßΘ∞∩≥≤¼óá≤ßΘΣáΦσ¼áó⌠∩á≥σφσφΓσ≥á⌠∩áφßδσáßáδε∩⌠áΘεááááááááááááá ááááááá⌠ΦσΘ≥á⌠Φ≥σßΣáΓσµ∩≥σá⌠Φσ•áφßδσá⌠ΦσáµΘ≥≤⌠á≤⌠Θ⌠πΦ«óá╚Θ≤áπ∩φ≡ßεΘ∩εº≤áááááááá ááááááá≡≥ß•σ≥áΘ≤áµ∩≥τ∩⌠⌠σε«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 áááááááó╫σ∞∞á╔º÷σá∩µ⌠σεá≤σσεáßáπß⌠á≈Θ⌠Φ∩⌡⌠áßáτ≥Θε¼óá⌠Φ∩⌡τΦ⌠á┴∞Θπσ╗áóΓ⌡⌠áááááááá áááááááßáτ≥Θεá≈Θ⌠Φ∩⌡⌠áßáπß⌠íá╔⌠º≤á⌠Φσáφ∩≤⌠áπ⌡≥Θ∩⌡≤á⌠ΦΘετá╔áσ÷σ≥á≤ß≈áΘεááááááááá áááááááß∞∞áφ•á∞Θµσíóááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 áá╚σá⌠Φ∩⌡τΦ⌠áΦσá≤ß≈áßá┬⌡µµß∞∩áááááááááááááá»╒≡∩εá⌠ΦσáπΦΘφεσ•¡≡Θσπσ║áááááááááááá áá╚σá∞∩∩δσΣáßτßΘε¼áßεΣáµ∩⌡εΣáΘ⌠á≈ß≤áááááááá»╚Θ≤á╙Θ≤⌠σ≥º≤á╚⌡≤ΓßεΣº≤á╬Θσπσ«áááááá ááó╒ε∞σ≤≤á•∩⌡á∞σß÷σá⌠ΦΘ≤áΦ∩⌡≤σ¼óáΦσá≤ßΘΣ¼áá»╔º∞∞á≤σεΣáµ∩≥á⌠Φσá≡∩∞Θπσíóááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┴εΣá∞Θδσáσ÷σ≥•á≈∩φßεá≈Φ∩áΦß≤áσ÷σ≥á≡≥σßπΦσΣá≥σ≡σε⌠ßεπσá⌠∩áááááááááááááááá ááááááá⌡ε≥στσεσ≥ß⌠σá•∩⌡⌠Φ¼á≤ΦσáΣ≈σ∞⌠á∩εá⌠Φσá≤Θεá∩µáßεáσφ≡⌠•á∞Θµσ¼á≈ΦΘπΦáááááááá áááááááß∞≈ß•≤á≤σσφ≤á≤∩áφ⌡πΦáφ∩≥σá≤πßεΣß∞∩⌡≤áΘεá⌠Φσáπ∩⌡ε⌠≥•¼á≈Φσ≥σáááááááááááááá ááááááá≡σ∩≡∞σá≥Θ≤σáσß≥∞•á⌠∩á≤σσáΘµáßáεσ≈á≤⌠≥ß≈Γσ≥≥•áΦß≤áΦß≡≡σεσΣáΣ⌡≥Θετáááááááá ááááááá⌠ΦσáεΘτΦ⌠«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔á⌠ΦΘεδá≤Φσáφ⌡≤⌠áΦß÷σáΓσσεá÷σ≥•á≤⌠≥Θπ⌠∞•áΓ≥∩⌡τΦ⌠á⌡≡¼á≤Φσº≤á≤∩ááááááááááá áááááááΣσ≤≡σ≥ß⌠σ∞•áßε°Θ∩⌡≤á⌠∩áΣ∩á⌠Φσá≈≥∩ετá⌠ΦΘετáπ∩≥≥σπ⌠∞•«á╬∩⌠á⌠Φß⌠áΘ⌠áááááááá ááááááá≥σß∞∞•áφß⌠⌠σ≥≤áε∩≈ßΣß•≤¼áß≤á╔á⌠∩∞ΣáΦσ≥║á╔áδε∩≈á≤∩φσá≡σ≥µσπ⌠∞•ááááááááááá ááááááá÷Θ≥⌠⌡∩⌡≤á≡σ∩≡∞σá≈Φ∩áß≥σá≥σπσΘ÷σΣáσ÷σ≥•≈Φσ≥σ«áááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 áááááááó╫σáφ⌡≤⌠áε∩⌠áτ≥⌡Στσá⌠Φσφá⌠ΦσΘ≥á≤Φ∩≈á∩µá≡≥σ≤σε⌠≤áßµ⌠σ≥á⌠ΦσΘ≥ááááááááááááá ááááááá⌠≈σε⌠•¡µΘ÷σá•σß≥≤á∩µáφß≥≥ΘσΣá∞Θµσ¼óá≤ßΘΣá╠ßΣ•á├ß≥∩∞Θεσáτσε⌠∞•╗áááááááááá áááááááóΘ⌠áΘ≤á⌠Φσá≤Θ∞÷σ≥á∞ΘεΘετá⌠∩á⌠ΦσΘ≥áπ∞∩⌡Σ«óááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσá≡∞ß•á≡≥∩φΘ≤σΣá⌠∩áΓσáßá≤⌡ππσ≤≤«á╘Φσáß⌡⌠Φ∩≥¼áß÷∩ΘΣΘετá⌠Φσááááááááááááá ááááááá≡Θ⌠µß∞∞á∩µáΓ≥Θ∞∞Θßεπ•¼áΦßΣáßΘφσΣáß⌠áΓσΘετáΘε⌠σ≥σ≤⌠Θετ╗áßεΣáß≤ááááááááááá áááááááµß≥áß≤á≡∩≤≤ΘΓ∞σ¼áΓσß≥ΘετáΘεáφΘεΣá⌠Φß⌠áΦΘ≤á≡∞ß•á≈ß≤áßáπ∩φσΣ•¼áΦσááááááááá áááááááΦßΣá≤⌠≥Θ÷σεá⌠∩áΓσáßφ⌡≤Θετ«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╫σáß∞∞áδε∩≈á⌠Φß⌠á╨≥Θφσá═ΘεΘ≤⌠σ≥≤áß≥σá≈σΣΣσΣá⌠∩á⌠Φσá⌠≥⌡⌠Φ¼áΓ⌡⌠ááááááááááá ááááááá∞Θδσá∩⌠Φσ≥á≈σΣΣσΣáπ∩⌡≡∞σ≤¼á⌠Φσ•á≤∩φσ⌠Θφσ≤á∞Θ÷σáß≡ß≥⌠«ááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘Φσ≤σáΦΘσ≥∩τ∞•≡ΦΘπ≤áΦß÷σáσ÷ΘΣσε⌠∞•áßáφσßεΘετ«á╔µáΘ⌠áΘ≤áßá≡⌡≥σ∞•ááááááááá áááááááß≥ΓΘ⌠≥ß≥•á∩εσ¼áΘ⌠áφß•áΓσáΘφ≡∩≤≤ΘΓ∞σáµ∩≥á⌡≤á⌠∩á≤∩∞÷σáΘ⌠«á╔µ¼á∩εáááááááááá ááááááá⌠Φσá∩⌠Φσ≥áΦßεΣ¼áΘ⌠áΘ≤á≤•≤⌠σφß⌠Θπ¼á╔áΦß÷σáε∩áΣ∩⌡Γ⌠á⌠Φß⌠á≈σá≤Φß∞∞ááááááááá áááááááτσ⌠á⌠∩á⌠ΦσáΓ∩⌠⌠∩φá∩µáΘ⌠«ááááá¿╙Φσ≥∞∩πδá╚∩∞φσ≤áµΘεΣ≤áßáπ≥•≡⌠∩τ≥ßφáááááááá áááááááΘεáó╘Φσá┴Σ÷σε⌠⌡≥σá∩µá⌠Φσá─ßεπΘετá═σε«ó⌐ááááááááááááááááááááááááááááááááá
 áááá╘Φσáφ⌡∞⌠Θ⌠⌡Σσá∩µáΓ∩∩δ≤áΘ≤áßáτ≥σß⌠áσ÷Θ∞«á╘Φσ≥σáΘ≤áε∩áφσß≤⌡≥σá∩≥á∞ΘφΘ⌠á⌠∩áááá áááá⌠ΦΘ≤áµσ÷σ≥á∩µá≈≥Θ⌠Θετ╗áσ÷σ≥•∩εσáφ⌡≤⌠áΓσáßεáß⌡⌠Φ∩≥¼á≤∩φσáµ∩≥á≤∩φσáδΘεΣá∩µááá áááá÷ßεΘ⌠•á⌠∩áßπ±⌡Θ≥σáπσ∞σΓ≥Θ⌠•áßεΣá≥ßΘ≤σáßáεßφσ¼á∩⌠Φσ≥≤áµ∩≥á⌠Φσá≤ßδσá∩µááááááá áááá∞⌡π≥σá∩≥áτßΘε«áááá═ß≥⌠Θεá╠⌡⌠Φσ≥áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┼÷σ≥•áφßεá≤≡σßδ≤áßεΣá≈≥Θ⌠σ≤á≈Θ⌠ΦáΘε⌠σε⌠á⌠∩áΓσá⌡εΣσ≥≤⌠∩∩Σ╗áßεΣáΘ⌠áááááááá áááááááπßεá≤σ∞Σ∩φáΦß≡≡σεáΓ⌡⌠áΦσá⌠Φß⌠á⌡εΣσ≥≤⌠ßεΣ≤áΦΘφ≤σ∞µáφΘτΦ⌠áπ∩ε÷σ•áááááááááá áááááááΦΘ≤áε∩⌠Θ∩ε≤á⌠∩áßε∩⌠Φσ≥¼áΘµ¼áπ∩ε⌠σε⌠á⌠∩áΓσá⌡εΣσ≥≤⌠∩∩Σ¼áΦσáΣΘΣáε∩⌠áááááááá ááááááá≤σσδá⌠∩áΓσáßΣφΘ≥σΣ«ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╨σ∩≡∞σá≈Φ∩á≈ß≤Φáφ⌡πΦáΦß÷σáßáΦΘτΦáφΘεΣáßΓ∩⌡⌠áΘ⌠¼áßεΣá⌠ß∞δáΣ∩≈εá⌠∩áááááááá ááááááá⌠Φ∩≤σá≈Φ∩á≈ß≤Φá∞Θ⌠⌠∞σ«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 áááááá╘Φσá≡⌡φ≡δΘεáΘ≤á⌠Φσá∩ε∞•áσ≤π⌡∞σε⌠á∩µá⌠Φσá∩≥ßετσáµßφΘ∞•á⌠Φß⌠á≈Θ∞∞áááááááááá áááááá⌠Φ≥Θ÷σáΘεá⌠Φσá╬∩≥⌠Φ¼áσ°πσ≡⌠á⌠Φσáτ∩⌡≥ΣáßεΣá∩εσá∩≥á⌠≈∩á÷ß≥Θσ⌠Θσ≤á∩µáááááááá áááááá⌠Φσá≤±⌡ß≤Φ«á┬⌡⌠á⌠Φσáπ⌡≤⌠∩φá∩µá≡∞ßε⌠ΘετáΘ⌠áΘεá⌠Φσáµ≥∩ε⌠á•ß≥Σá≈Θ⌠Φá⌠Φσááááá áááááá≤Φ≥⌡ΓΓσ≥•áΘ≤áµß≤⌠áτ∩Θετá∩⌡⌠á∩µá÷∩τ⌡σ¼áµ∩≥áΘ⌠áΘ≤áε∩≈áτσεσ≥ß∞∞•áááááááááááá ááááááπ∩επσΣσΣá⌠Φß⌠á⌠Φσá≡⌡φ≡δΘεáß≤áßá≤ΦßΣσá⌠≥σσáΘ≤áßáµßΘ∞⌡≥σ«áááááááááááááááááá
 áááó╔εá∩⌡≥áπ∩⌡ε⌠≥•¼óá┴∞Θπσá≥σφß≥δσΣ¼ó⌠Φσ≥σº≤á∩ε∞•á∩εσáΣß•áß⌠áßá⌠Θφσ«óáááááááááá ááá╘Φσá╥σΣá╤⌡σσεá≤ßΘΣ¼áó╘Φß⌠º≤áßá≡∩∩≥á⌠ΦΘεá≈ß•á∩µáΣ∩Θετá⌠ΦΘετ≤«á╬∩≈áΦσ≥σ¼á≈σááá áááΦß÷σáφ∩≤⌠∞•áΣß•≤á∩≥áεΘτΦ⌠≤á⌠≈∩á∩≥á⌠Φ≥σσáß⌠áßá⌠Θφσ¼áßεΣá≤∩φσ⌠Θφσ≤áΘεá⌠Φσááááá ááá≈Θε⌠σ≥á≈σá⌠ßδσáß≤áφßε•áß≤áµΘ÷σáεΘτΦ⌠≤á⌠∩τσ⌠Φσ≥á¡áµ∩≥á≈ß≥φ⌠Φ¼á•∩⌡áδε∩≈«óááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╘≥⌡⌠ΦáΘ≤áßáτ∩∩ΣáΣ∩τ╗áΓ⌡⌠áΓσ≈ß≥σá∩µáΓß≥δΘετá⌠∩∩áπ∞∩≤σá⌠∩á⌠Φσááááááááááááá áááááááΦσσ∞≤á∩µáßεáσ≥≥∩≥¼á∞σ≤⌠á•∩⌡áτσ⌠á•∩⌡≥áΓ≥ßΘε≤áδΘπδσΣá∩⌡⌠«ááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá╙ßφ⌡σ∞á╘ß•∞∩≥á├∩∞σ≥ΘΣτσ«ááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔áßφáµßΘ≥∞•áµßφΘ∞Θß≥á≈Θ⌠Φáß∞∞áµ∩≥φ≤á∩µá≤σπ≥σ⌠á≈≥Θ⌠Θετ≤¼áßεΣáßφáááááááááá áááááááφ•≤σ∞µá⌠Φσáß⌡⌠Φ∩≥á∩µáßá⌠≥Θµ∞Θετáφ∩ε∩τ≥ß≡Φá∩εá⌠Φσá≤⌡ΓΩσπ⌠¼áΘεáááááááááááá ááááááá≈ΦΘπΦá╔áßεß∞•≤σá∩εσáΦ⌡εΣ≥σΣáßεΣá≤Θ°⌠•á≤σ≡ß≥ß⌠σáπΘ≡Φσ≥≤╗áΓ⌡⌠á╔ááááááááááá áááááááπ∩εµσ≤≤á⌠Φß⌠á⌠ΦΘ≤áΘ≤áσε⌠Θ≥σ∞•áεσ≈á⌠∩áφσ«áááááááááááááááááááááááááááááááá áááááááááááá╙Φσ≥∞∩πδá╚∩∞φσ≤áΘεáó╘Φσá┴Σ÷σε⌠⌡≥σá∩µá⌠Φσá─ßεπΘετá═σε«óááááááááááááá
 ááááááá┴áπ⌡π⌡φΓσ≥á≤Φ∩⌡∞ΣáΓσá≈σ∞∞á≤∞ΘπσΣ¼áßεΣáΣ≥σ≤≤σΣá≈Θ⌠Φá≡σ≡≡σ≥áßεΣááááááááááá ááááááá÷Θεστß≥¼áßεΣá⌠Φσεá⌠Φ≥∩≈εá∩⌡⌠áß≤áτ∩∩Σáµ∩≥áε∩⌠ΦΘετ«ááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╚ß≡≡•áΘ≤á≤ßΘΣá⌠∩áΓσá⌠ΦσáµßφΘ∞•á≈ΦΘπΦáπßεáσß⌠á∩εΘ∩ε≤á⌠∩τσ⌠Φσ≥«ááááááááááá ááááááá╘Φσ•áß≥σ¼áµ∩≥á⌠Φσá⌠ΘφσáΓσΘετ¼á≤σ≡ß≥ß⌠σáµ≥∩φá⌠Φσá≈∩≥∞Σ¼áßεΣáΦß÷σááááááááá áááááááßáΦß≥φ∩ε•á∩µáß≤≡Θ≥ß⌠Θ∩ε«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┴Σ÷σε⌠⌡≥σá⌡≡∩εáß∞∞á⌠Φσá⌠Θπδσ⌠≤áΘεá⌠Φσá∞∩⌠⌠σ≥•¼áßεΣá•∩⌡á∞∩≤σáµ∩≥ááááááááá áááááááπσ≥⌠ßΘε╗áßεΣá⌠Φσáτ≥σß⌠σ≥áε⌡φΓσ≥á∩µá•∩⌡≥á⌠Θπδσ⌠≤á⌠Φσáεσß≥σ≥á•∩⌡áááááááááá áááááááß≡≡≥∩ßπΦá⌠∩á⌠ΦΘ≤áπσ≥⌠ßΘε⌠•«áá┴Σßφá╙φΘ⌠Φ«áááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╫Φσεσ÷σ≥á⌠Φσá∞Θ⌠σ≥ß≥•á╟σ≥φßεáΣΘ÷σ≤áΘε⌠∩áßá≤σε⌠σεπσ¼á⌠Φß⌠áΘ≤á⌠Φσááááááááá ááááááá∞ß≤⌠á•∩⌡áß≥σáτ∩Θετá⌠∩á≤σσá∩µáΦΘφá⌠Θ∞∞áΦσáσφσ≥τσ≤á∩εá⌠Φσá∩⌠Φσ≥ááááááááááá ááááááá≤ΘΣσá∩µáΦΘ≤á┴⌠∞ßε⌠Θπá≈Θ⌠ΦáΦΘ≤á÷σ≥ΓáΘεáΦΘ≤áφ∩⌡⌠Φ«áááááááááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá═ß≥δá╘≈ßΘεááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╫Φσεáßáφßεáµσ∞∞áΘε⌠∩áΦΘ≤áßεσπΣ∩⌠ßτσáΘ⌠á≈ß≤áßá≤Θτεáµ∩≥áΦΘφá⌠∩áááááááááááá ááááááá≥σ⌠Θ≥σáµ≥∩φá⌠Φσá≈∩≥∞Σ«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááá┬σεΩßφΘεá─Θ≤≥ßσ∞Θááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╫ß⌠πΦá∩⌡⌠áµ∩≥á⌠Φσáµσ∞∞∩≈á≈Φ∩á⌠ß∞δ≤áßΓ∩⌡⌠á≡⌡⌠⌠Θετá⌠ΦΘετ≤áΘεáááááááááááááá ááááááá∩≥Σσ≥íá╨⌡⌠⌠Θετá⌠ΦΘετ≤áΘεá∩≥Σσ≥áß∞≈ß•≤áφσßε≤áτσ⌠⌠Θετá∩⌠Φσ≥á≡σ∩≡∞σáááááááá ááááááá⌡εΣσ≥á•∩⌡≥áπ∩ε⌠≥∩∞«ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔µá•∩⌡áΦΘ⌠áßá≡∩ε•á∩÷σ≥á⌠Φσáε∩≤σáß⌠á⌠Φσá∩⌡⌠≤σ⌠á∩µá•∩⌡≥ááááááááááááááááááá áááááááßπ±⌡ßΘε⌠ßεπσ¼áΦσáφß•áε∩⌠á∞∩÷σá•∩⌡¼áΓ⌡⌠áΦσá≈Θ∞∞á⌠ßδσáßáΣσσ≡áááááááááááááá áááááááΘε⌠σ≥σ≤⌠áΘεá•∩⌡≥áφ∩÷σφσε⌠≤áσ÷σ≥áßµ⌠σ≥≈ß≥Σ≤«ááááááááááááááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá╥⌡Σ•ß≥Σá╦Θ≡∞Θετáááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╨σ∩≡∞σáΓσµ∩≥σá⌠Φσá≡⌡Γ∞Θπá∞Θ÷σáßεáΘφßτΘεσΣá∞ΘµσáΘεá⌠Φσá⌠Φ∩⌡τΦ⌠ááááááááááá ááááááá∩µá∩⌠Φσ≥≤¼áßεΣáµ∞∩⌡≥Θ≤Φá∩≥áµσσ∞áµßΘε⌠áß≤á⌠ΦσΘ≥á≤σ∞µá∩⌡⌠≤ΘΣσááááááááááááá ááááááá⌠Φσφ≤σ∞÷σ≤áτ≥∩≈≤áΓ≥ΘτΦ⌠á∩≥áΣ≈ΘεΣ∞σ≤áΘεá⌠Φß⌠áφΘ≥≥∩≥«ááááááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááá╠∩τßεá╨σß≥≤ß∞∞á╙φΘ⌠Φááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╙Θ≥á╥∩τσ≥á⌠∩∞Σá⌠Φσφ¼á≈Θ⌠Φá⌠ΦσáßΘ≥á∩µáßáφßεá≈Φ∩á≈∩⌡∞Σáε∩⌠áτΘ÷σááááááááááá áááááááΦΘ≤áΩ⌡Στσφσε⌠á≥ß≤Φ∞•¼á⌠Φß⌠áφ⌡πΦáφΘτΦ⌠áΓσá≤ßΘΣá∩εáΓ∩⌠Φá≤ΘΣσ≤«áááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔⌠áΘ≤áΦß≡≡•áµ∩≥á•∩⌡á⌠Φß⌠á•∩⌡á≡∩≤≤σ≤≤á⌠Φσá⌠ß∞σε⌠á∩µáµ∞ß⌠⌠σ≥Θετááááááááááá ááááááá≈Θ⌠ΦáΣσ∞Θπßπ•«á═ß•á╔áß≤δá≈Φσ⌠Φσ≥á⌠Φσ≤σá≡∞σß≤Θετáß⌠⌠σε⌠Θ∩ε≤áááááááááááááá ááááááá≡≥∩πσσΣáµ≥∩φá⌠ΦσáΘφ≡⌡∞≤σá∩µá⌠Φσáφ∩φσε⌠¼á∩≥áß≥σá⌠Φσá≥σ≤⌡∞⌠á∩µáááááááááááá ááááááá≡≥σ÷Θ∩⌡≤á≤⌠⌡Σ•┐ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╫σá≤Φß∞∞áτσεσ≥ß∞∞•áµΘεΣá⌠Φß⌠á⌠Φσá⌠≥Θßετ⌡∞ß≥á≡σ≥≤∩εáΦß≤áτ∩⌠áΘε⌠∩ááááááááá ááááááá⌠Φσá≤±⌡ß≥σáΦ∩∞σ¼á⌠Φσá∩Γ∞∩ετáΘε⌠∩á⌠Φσá⌠≥Θßετ⌡∞ß≥¼áßεΣáßá≤±⌡ß≥σááááááááááá ááááááá≡σ≥≤∩εáΦß≤á≤±⌡σσ·σΣáΦΘφ≤σ∞µáΘε⌠∩á⌠Φσá≥∩⌡εΣáΦ∩∞σ«áááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔εáßáµσ≈áΣß•≤á⌠Φσá┼∞Σ∩≥ßΣ∩á┼°≡σΣΘ⌠Θ∩εá≈σε⌠áΘε⌠∩á⌠Φσá≡ß⌠Θσε⌠ááááááááááááá ááááááá≈Θ∞Σσ≥εσ≤≤¼á⌠Φß⌠áπ∞∩≤σΣá⌡≡∩εáΘ⌠áß≤á⌠Φσá≤σßáπ∞∩≤σ≤á∩÷σ≥áßáΣΘ÷σ≥«ááááááááá ááááááá╠∩ετáßµ⌠σ≥≈ß≥Σ≤á⌠Φσáεσ≈≤áπßφσá⌠Φß⌠áß∞∞á⌠ΦσáΣ∩εδσ•≤á≈σ≥σáΣσßΣ«á╔ááááááááá áááááááδε∩≈áε∩⌠ΦΘετáß≤á⌠∩á⌠Φσáµß⌠σá∩µá⌠Φσá∞σ≤≤á÷ß∞⌡ßΓ∞σáßεΘφß∞≤«á╘Φσ•¼ááááááááá áááááááε∩áΣ∩⌡Γ⌠¼á∞Θδσá⌠Φσá≥σ≤⌠á∩µá⌡≤¼áµ∩⌡εΣá≈Φß⌠á⌠Φσ•áΣσ≤σ≥÷σΣ«áááááááááááááááá
 ááááááá╔á⌠Φ∩⌡τΦ⌠á⌠ßφß≥ΘεΣ≤á≈σ≥σáφßΣσá⌠∩áσß⌠¼áΓ⌡⌠á⌠Φß⌠á≈ß≤á≡≥∩ΓßΓ∞•áε∩⌠ááááááááá ááááááá⌠ΦσáΘΣσß«á╔áß⌠σá≤σ÷σ≥ß∞¼áßεΣáΘ⌠á≤σσφσΣá⌠∩áφσá⌠Φß⌠á⌠Φσ•á≈σ≥σááááááááááááá ááááááá≥ß⌠Φσ≥á≤∩⌡≥á⌠Φß⌠á•σß≥«á╘Φσ•á≡⌡≥≤σΣá⌡≡áφ•á∞Θ≡≤á⌠Θ∞∞á⌠Φσ•ááááááááááááááááá ááááááá≥σ≤σφΓ∞σΣá⌠Φσá≤⌠σφáσεΣá∩µáßá⌠∩φß⌠∩¼áßεΣá╔áΦßΣá⌠∩á⌠ßδσáφ•áááááááááááááááá ááááááá≤⌡≤⌠σεßεπσá⌠Φ≥∩⌡τΦáßá±⌡Θ∞∞áµ∩≥á⌠≈σε⌠•¡µ∩⌡≥áΦ∩⌡≥≤«ááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┘∩⌡ετá≡σ∩≡∞σ¼áε∩≈ßΣß•≤¼áΘφßτΘεσá⌠Φß⌠áφ∩εσ•áΘ≤áσ÷σ≥•⌠ΦΘετ¼áßεΣááááááááááá ááááááá≈Φσεá⌠Φσ•áτ≥∩≈á∩∞Σσ≥¼á⌠Φσ•áδε∩≈áΘ⌠«ááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá╧≤πß≥á╫Θ∞Σσááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá╔µá∩επσáßáφßεáΘεΣ⌡∞τσáΦΘφ≤σ∞µáΘεáφ⌡≥Σσ≥¼á÷σ≥•á≤∩∩εáΦσáπ∩φσ≤á⌠∩áááááááááá ááááááá⌠ΦΘεδá∞Θ⌠⌠∞σá∩µá≥∩ΓΓΘετ╗áßεΣáµ≥∩φá≥∩ΓΓΘετáΦσáεσ°⌠áπ∩φσ≤á⌠∩áááááááááááááá áááááááΣ≥ΘεδΘετáßεΣá╙ßΓΓß⌠ΦáΓ≥σßδΘετ¼áßεΣáµ≥∩φá⌠Φß⌠á⌠∩áΘεπΘ÷Θ∞Θ⌠•áßεΣáááááááááá ááááááá≡≥∩π≥ß≤⌠Θεß⌠Θ∩ε«áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
 ááááááá┴áΩß•áΦß≤εº⌠áτ∩⌠áßε•áφ∩≥σá≡≥ΘεπΘ≡∞σá⌠Φßεáßá├∩ετ≥σ≤≤φßε«á┴áΩß•ááááááááááá ááááááá≈Θ∞∞á∞Θσ¼áßáΩß•á≈Θ∞∞á≤⌠σß∞¼áßáΩß•á≈Θ∞∞áΣσπσΘ÷σ¼áßáΩß•á≈Θ∞∞áááááááááááááá áááááááΓσ⌠≥ß•╗áßεΣáµ∩⌡≥á⌠Θφσ≤á∩⌡⌠á∩µáµΘ÷σ¼áßáΩß•á≈Θ∞∞áτ∩áΓßπδá∩εáΦΘ≤ááááááááááá ááááááá≤∩∞σφεσ≤⌠á≡≥∩φΘ≤σ«á╘Φσá≤ßπ≥σΣεσ≤≤á∩µáßεá∩Γ∞Θτß⌠Θ∩εáΘ≤áßá⌠ΦΘετááááááááááá ááááááá≈ΦΘπΦá•∩⌡áπßεº⌠áπ≥ßφáΘε⌠∩áε∩áΓ∞⌡σΩß•º≤áΦσßΣ«áááááááááááááááááááááááááááá
 ╚σáΦßΣáß≤≤⌡≥σΣá⌠Φσá•∩⌡ετá∞ßΣ•á⌠Φß⌠áΦσá∞∩÷σΣáΦσ≥¼áßεΣáΦσáΦßΣáß∞≤∩áΓσσεáß≤≤⌡≥σΣáá ∩µáΦσ≥á∞∩÷σ╗áΓ⌡⌠áΦσ≥áß≤≤⌡≥ßεπσáΦßΣáπ∩φσáµΘ≥≤⌠«á╚σáµσ∞⌠á⌠Φß⌠á⌠ΦΘ≤áφßΣσáß∞∞á⌠Φσáá ΣΘµµσ≥σεπσáΘεá⌠Φσá≈∩≥∞Σ╗á≤∩áφ⌡πΦáΣΘµµσ≥σεπσá⌠Φß⌠áε∩á∩εσáπ∩τεΘ≤ßε⌠áΘεá≤⌡πΦáááááá φß⌠⌠σ≥≤á≈∩⌡∞ΣáΦ∩∞Σá⌠Φß⌠áΦΘ≤áß≤≤⌡≥ßεπσ¼á∩Γ⌠ßΘεσΣáßµ⌠σ≥á≤⌡πΦáßáµß≤ΦΘ∩ε¼áφσßε⌠áááá ßε•⌠ΦΘετáß⌠áß∞∞«ááááááááááá┴ε⌠Φ∩ε•á╘≥∩∞∞∩≡σ║á╘Φσá┴φσ≥Θπßεá╙σεß⌠∩≥«ááááááááááááá
 ááá┴φ∩ετ⌠Φσπß∞ßφΘ⌠Θσ≤∩µ≈ß≥φß•ΓσΩ⌡≤⌠∞•ε⌡φΓσ≥σΣ⌠ΦσΣΘφΘε⌡⌠Θ∩ε∩µ⌠Φσ∞∩÷σ∩µ⌠≥⌡⌠ΦΓ•⌠áá áááΦσµß∞≤σΦ∩∩Σ≤≈ΦΘπΦΘε⌠σ≥σ≤⌠ΣΘπ⌠ß⌠σ≤ßεΣπ≥σΣ⌡∞Θ⌠•σεπ∩⌡≥ßτσ≤«┴≡σßπσ≈Θ∞∞σ±⌡ß∞∞•∞áá áááσß÷σ⌠Φσ≈ß≥≥Θ∩≥ßεΣ≥σ∞ß⌠σ≥∩µ≈ß≥≤Σσ≤⌠Θ⌠⌡⌠σ∩µσφ≡∞∩•φσε⌠╗ßεΣ╔δε∩≈ε∩⌠≈Φσ⌠Φσ≥φ∩≥σáá áááΘ≤⌠∩ΓσΣ≥σßΣσΣµ≥∩φ≤⌠≥σσ⌠≤µΘ∞∞σΣ≈Θ⌠Φ≤∩∞ΣΘσ≥≤ßππ⌡≤⌠∩φσΣ⌠∩≡∞⌡εΣσ≥¼∩≥µ≥∩φτß≥≥σ⌠áá ááá≤µΘ∞∞σΣ≈Θ⌠Φ≤π≥ΘΓΓ∞σ≥≤ßππ⌡≤⌠∩φσΣ⌠∩∞Θσ«╙ßφ⌡σ∞╩∩Φε≤∩ε║╘Φσ╔Σ∞σ≥ááááááááááááááááá
 ááá╚σ≈Θ∞∞∩ε∞•≡∞σß≤σ∞∩ετ≈Φ∩¼Γ•⌠σφ≡σ≥Θετ⌠ΦσßπΘΣΘ⌠•∩µ≤ß⌠Θ≥σ≈Θ⌠Φ⌠Φσ≤⌡τß≥∩µπΘ÷Θ∞Θ⌠áá ááá•ßεΣß∞∞ß•Θετ⌠ΦσΦσß⌠∩µ≈Θ⌠≈Θ⌠Φ⌠Φσµ≥ΘτΘΣΘ⌠•∩µΦ⌡φΓ∞σπΦß⌠¼πßεφßδσ⌠Φσ⌠≥⌡σ≡⌡επΦ∩µáá áááπ∩ε÷σ≥≤ß⌠Θ∩ε╗ßεΣ¼ß≤⌠Φß⌠≡⌡επΦπßεΓσΣ≥⌡εδΘε⌠Φστ≥σß⌠σ≤⌠±⌡ßε⌠Θ⌠•≈ΦΘπΦΦß≤⌠Φσ∞ß≥τáá áááσ≤⌠≡≥∩≡∩≥⌠Θ∩ε∩µ≈ß⌠σ≥¼≤∩⌠Φß⌠π∩φ≡ßεΘ∩ε≈Θ∞∞Γσ∩µ⌠σεσ≤⌠≈σ∞π∩φσ≈Φ∩≤σ⌠ß∞δµ∞∩≈≤∩⌡⌠áá ááá≈Θ⌠ΦΘε∩µµσε≤Θ÷σπ∩≡Θ∩⌡≤εσ≤≤ßεΣ⌡εσε÷ΘσΣΘε≤Θ≡ΘΣΘ⌠•«áááááááááááááááááááááááááááá

FILE1964.TXT

Disk No: 1964                              
Disk Title: PC Cryptogram                        
PC-SIG Version: S1                           
                                    
Program Title: PC CRYPTOGRAMS                      
Author Version: 1.0                           
Author Registration: $15.00                       
Special Requirements: None.                       
                                    
NB BYDNSKMYFX AE E BIFTTLJMAJM NZPPTL MFXL! Oh, excuse me - PC     
CRYPTOGRAM is a challenging puzzle game! Baffling riddles of      
letters await the most ardent of cryptogram fans. Not a game for    
quick action or graphics players, but a test for anyone who is     
interested in difficult word puzzles.                  
                                    
Easy to use, PC CRYPTOGRAM can be used on an IBM or Compatible.     
Just type in CRYPTO, select one of the 40 puzzles and begin. Look   
for those common words and letters - this is the key to solving     
cryptograms. PC CRYPTOGRAM provides you with a list of the       
"letters" used and the frequency in which you find them in the     
puzzle. Once you think you have figured out a word or letter, just   
type it in under its corresponding "letter" and the program       
automatically fills it in to the puzzle. A "Solve," "Clear," and    
"Save" feature are also included in this game.             
                                    
PC CRYPTOGRAM will provide hours of challenging puzzle fun for     
young adults and older. Improve word association and other skills.   
A must for cryptogram lovers.                      
                                    
PC-SIG                                 
1030D East Duane Avenue                         
Sunnyvale Ca. 94086                          
(408) 730-9291                             
(c) Copyright 1989 PC-SIG, Inc.                     

GO.TXT

╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║         <<<< Disk #1964 CRYPTOGRAM >>>>           ║
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ To start program, type: CRYPTO    (press enter)           ║
║                                     ║
║ To print documentation, type: COPY CRYPTO.DOC PRN            ║
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Directory of PC-SIG Library Disk #1964

 Volume in drive A has no label
 Directory of A:\

CRYPTO  DOC   12544  9-17-89 11:31a
CRYPTO  EXE   43106  9-16-89 11:14a
CRYPTO  TXT   20100  9-05-89  9:24p
FILE1964 TXT   2517 12-29-89  5:08p
GO    BAT    38  1-01-80  1:37a
GO    TXT    540  1-01-80  7:31a
README  CGM   1280  9-16-89 10:42a
    7 file(s)   80125 bytes
            77824 bytes free